ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

สินเชื่อบ้านธนชาต Offset Housing Loan

ด้วยอัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1-3 = 3.99% (MLR-2.66%)
ปีที่ 4 เป็นต้นไป = 5.50% (MLR-1.15%)

MLR ณ วันที่ 25/07/2019 = 6.65%
ตัวอย่างสำหรับระยะเวลาการผ่อน 25 ปี เท่านั้น
วงเงินกู้ (บาท)
5,000,000
10,000,000
15,000,000

ยอดผ่อน 32,000 บาท/เดือน

เงินฝากตั้งต้น
20% 1,000,000
30% 1,500,000
40% 2,000,000
50% 2,500,000
analyze grap
thanachat home icon

ดอกเบี้ยลดลง 1,717,000 บาท

thanachat home icon

ผ่อนชำระลดลง ปี เดือน

loan background logo

สนใจสมัครสินเชื่อบ้านธนชาต

กรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารฯจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด / ทางธนาคารฯจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ